Prawa autorskie

Wszystkie teksty publikowane na stronie Wydawnictwa Ardius podlegają ochroniezgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 1994-02-04 (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83).

Kopiowanie treści zawartych w tekstach umieszczonych na stronie, rozpowszechnianie ich za pomocą nośników, wykorzystywanie ich w celu osiągnięcia własnej korzyści - bez zgody i wiedzy Autora – jest zakazane i będzie skutkowało konsekwencjami prawnymi określonymi i przewidzianymi w Ustawie.