Warunki współpracy

Podstawę współpracy Wydawnictwa z Autorem stanowi Umowa Wydawnicza, która określa status praw autorskich i przede wszystkim reguluje wynagrodzenie Autora.

Standardowe wynagrodzenie Autora wynosi 30% od  każdego sprzedanego przez Wydawnictwo egzemplarza utworu.

Cena 1 egzemplarza jest ustalana indywidualnie, w zależności od rodzaju tekstu, zakresu tematycznego, liczby stron oraz źródeł wykorzystanych podczas pisania.

Poza publikacją tekstu - zaplanujemy działania promocyjno-marketingowe, najbardziej odpowiednie dla Twojej książki tak, aby szybko mogła dotrzeć do jak najszerszego grona Czytelników.

Wszystkie Umowy ustalające zasady współpracy Wydawnictwa Ardius z Autorami zawierane są zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U., z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).